Miljö

Buller
Bullermätningar har gjorts på banan och vi har fått godkännande från kommunen.

Återvinningsstation
I anslutning till banan finns en återvinningsstation där vi tar hand om allt miljöfarligt avfall som oljor, bensin med mera.

Tillstånd
Hela anläggningen har efter uppfyllda regler fått tillstånd av kommunen för att bedriva verksamheten.